2024 yılı sanayiciler için kolay olmayacak

Özlem SARSIN-İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Oda­sı’nın (EBSO) yılın son meclis toplantısında sa­nayicilerle bir araya gelen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 2023 yılının eko­nomik ve toplumsal olayları de­ğerlendirerek 2024 yılı beklen­tilerini dile getirdi. Yorgancılar, 2024 yılının kolay bir yıl olma­yacağını ifade etti.

Özellikle faizlerin yükselme­sinin sanayicilere olan olumsuz yansımalarından bahseden Yor­gancılar, “Merkez Bankası fa­izlerinin yüzde 42,5 olduğu bir ortamda bankaların rakamları 55-60’lara çıktı, mevduat faiz­leri 47 civarında. Bu rakamlar­la yatırım yapılması son derece zor ama enflasyonun düşürül­mesi politikası çerçevesinde parayı sıkmak amacı ile alınmış olan bir karar olduğundan dola­yı 2024 yılı bu şekilde geçecek. O nedenle de, 2024 yılında ka­rarlılıkla enflasyonla topyekün mücadele yılı olmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Tabi 2024 yılın­da başka bir sıkıntı daha var, Av­rupa Birliği’ndeki PMI endeksi­ne bakarsanız oradaki talebin de aşağı doğru gittiğini görürsünüz. Özellikle bazı sektörlerde bu da­ha fazla ön plana çıktı” dedi.

2024 yılı asgari ücreti 16 bin lira olarak beklediğini söyleyen Ender Yorgancılar, asgari üc­retin belirlenmesi kadar asgari ücret destek priminin de önem­li olduğunu vurguladı. Yorgan­cılar, “Bildiğiniz gibi 2023 yı­lında ocak ve temmuz ayların­da olmak üzere asgari ücret iki kez artırılmıştı. Yıllık kümüla­tif artış yüzde 107 olmuştu. As­gari ücret desteği de ocak-hazi­randa sigortalı başına 400 TL, temmuz-aralıkta 500 TL olarak belirlenmişti. Bunun hüküme­te yıllık maliyeti 9 ayın sonunda 25 milyar lira oldu. 2016 yılında­ki asgari ücret desteği yüzde 6 oranında idi. Şu anda bu rakam yüzde 3 seviyelerinde. Bize eski­den destek daha yüksekti. Şim­di yapılan destek asgari ücret artmasına rağmen düşük kaldı. Yeni asgari ücret açıklandığın­da bize bu desteği 500 TL’den 600’e mi 700’e mi çıkaracaklar? Eğer destek yüzde 6 olursa 800 TL destek verilmesi lazım. Ama yapılan her artış devlet bütçe­sine ilave yük getiriyor. Bu açı­dan açıklanacak asgari ücretle birlikte dikkat edeceğimiz konu, devletin yapacağı asgari ücret destek primidir. Tahminimce 16 bin lira civarında bir rakam açıklanacak. Böylesi bir enflas­yon ortamında ne yazık ki ra­kamlar şişerken, maliyetler ar­tarken, hiçbir rakam yeterli gel­memektedir” diye konuştu.

“AFAD ekipmanlarında yerlileşme desteği”

AFAD Başkanı Oktay Me­miş ile yapılan bir görüşmede kullanılan ekipmanların ithal ürünlerden oluştuğunun dile getirildiğini ve bu konuda yerli ürünlere destek çalışmalarının olduğunu da belirten Yorgancı­lar, “AFAD’ın yıllık 6,5 milyar li­ralık ekipman alımı var. Kom­presör, spiral/ahşap kesme ci­hazı, soner ve ölçüm cihazları başta olmak üzere 37 adet ürün­de yerli üretici aranıyor. 18 adet GTİP numarası var. AFAD’ın bütün malzemelerinin içinde olduğu bir tır var. Bu tırı İzmir’e getirmeyi ve Atatürk OSB için­de konuşlandırarak sanayicile­rin ziyaretine açmayı planlıyo­ruz. Sanayicilerimizin bu GTİP numaralarından hangi ürünleri yapabileceklerini görmelerini istiyoruz. Böylelikle ithal ürün­lerin yerlileştirme imkanı orta­ya çıkacak” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir